X


REGULAMIN ZAKUPÓW
SKLEPU INTERNETOWEGO KISSKISS.PL

Sklep internetowy KISSKISS.PL (dalej zwany „KISSKISS.PL”) działający pod adresem www.kisskiss.pl, prowadzony jest przez KACPRA GĄSIENICA-BYRCYN prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MONIT24.pl z siedzibą Zagrody 31, 30-318 KRAKÓW, NIP 7361505972, REGON 120285202, zarejestrowanego w Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa, pod numerem 6852/2008.

Wszelka korespondencja w związku z korzystaniem z serwisu KISSKISS.PL powinna być prowadzona na adres:
„Sklep KISSKISS” ul. Gładkie 12 a, kod pocztowy: 34-500 Zakopane.


§1
Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. KISSKISS.PL prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów zamieszczone są na stronie internetowej KISSKISS.PL: http//www.kisskiss.pl.
 2. Klient może składać zamówienia 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę poprzez wskazaną wyżej stronę internetową KISSKISS.PL.
 3. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 lub w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy realizowane są tak jak złożone w kolejnym dniu roboczym.
 4. Do złożenia zamówienia konieczna jest rejestracja na stronie internetowej KISSKISS.PL oraz wypełnienie krótkiego formularza.
 5. KISSKISS.PL automatycznie generuje wiadomość e-mail wysyłaną na adres e-mail wskazany w zamówieniu zawierający informacje o szczegółach zamówienia. Warunkiem realizacji zamówienia jest potwierdzenie złożonego zamówienia w ciągu 5 dni poprzez kliknięcie w odpowiedni link we wspomnianej wiadomości e-mail. Do momentu otrzymania potwierdzenia realizacja zamówienia jest wstrzymana, a po 5 dniach automatycznie anulowana. Sklep zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 6. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu oraz zawiera z KISSKISS.PL umowę sprzedaży zamawianych towarów.

§2
Ceny towarów

 1. Zamieszczone przy danym towarze na stronie www.kisskiss.pl ceny zawierają podatek VAT i podawane są w walucie polskiej.
 2. Z zastrzeżeniem §2 ust. 5 niniejszego regulaminu Klienta obowiązują ceny wskazane przy składaniu zamówienia.
 3. Do ceny towarów dodaje się koszty przesyłki do Klienta zgodnie z cennikiem wskazanym w zakładce koszty wysyłki: http://www.kisskiss.pl/koszty-wysylki.
 4. Na życzenie Klienta do zamówionego towaru wystawiamy fakturę VAT.

§3
Zapłata za towar.

 1. W KISSKISS.PL dostępne są następujące formy płatności:
  1. płatność przy odbiorze gotówką;
  2. przelew elektroniczny, bankowy;
  3. płatność za pośrednictwem serwisu płatności.pl
 2. Przy wyborze przez Klienta płatności przelewem bądź za pośrednictwem płatności.pl, gdy Klient nie ureguluje płatności w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia KISSKISS.PL zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

§4
Realizacja zamówienia i dostarczenie towaru.

 1. KISSKISS.PL dokłada staranności aby realizacja zamówienia, nastąpiła w ciągu 1-14 dni roboczych:
  1. w przypadku płatności przy odbiorze gotówką - od momentu złożenia zamówienia przez Klienta i jego potwierdzenia opisanego w §1 ust. 5.
  2. w przypadku płatności przelewem elektronicznym, bankowym lub za pośrednictwem serwisu płatności.pl - od momentu potwierdzenia zamówienia opisanego w §1 ust. 5 oraz otrzymania przez KISSKISS.PL potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący tę transakcję.
 2. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy, który zależy od podmiotu realizującego dostawę (kurier, Poczta Polska). Zwykle jednak dostawa trwa 3-7 dni w przypadku Poczty Polskiej i 2-3 dni w przypadku przesyłki kurierskiej.
 3. W przypadku wybrania przez Klienta produktów dostępnych w ofercie 24h czas realizacji zamówienia to czas jaki potrzebny jest KISSKISS.PL na przygotowanie towaru do wysyłki. 
 4. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez KISSKISS.PL ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.
 5. W przypadku zamówienia zapłaconego przelewem bądź poprzez serwis płatności.pl, gdy KISSKISS.PL nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, KISSKISS.PL informuje Klienta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji przez Klienta z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia KISSKISS.PL zwraca przedpłatę na podane przez Klienta konto bankowe. 
 6. KISSKISS.PL zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.
 7. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest o stanie zamówienia telefonicznie bądź e-mailowo. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór produktu zamiennego). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Kupującego KISSKISS.PL zastrzega sobie prawo wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
 8. W przypadku nie odebrania paczki za pobraniem przez Klienta, KISSKISS.PL zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia bądź odmowę ponownego wysłania towaru za pobraniem. Warunkiem ponownej wysyłki paczki jest opłacenie przelewem przez Klienta wartości zamówionego towaru a także pokrycie kosztów przesyłki nie pobranej i ponownych kosztów przesyłki.
 9. KISSKISS.PL realizuje zamówienia zagraniczne jedynie po wcześniejszym dokonaniu przez Klienta przelewu. Nie ma możliwości realizacji zamówienia zagranicznego za pobraniem.
 10. Na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość dostarczenia przesyłki w weekend, ale jedynie za pośrednictwem firmy kurierskiej Opek i za dodatkową opłatą.
 11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży KISSKISS.PL zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.
 12. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem info@kisskiss.pl do czasu zmiany statusu zamówienia z „potwierdzono” na „gotowy do wysyłki”.

§5
Reklamacje.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) KISSKISS.PL ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową przez okres dwóch lat od wydania towaru Klientowi.
 2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów
 3. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w ust. 2, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli KISSKISS.PL nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny, a w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna może on odstąpić od umowy.
 4. Warunkiem skorzystania z powyższych uprawnień przez Klienta jest pisemne zawiadomienie KISSKISS.PL o niezgodności towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od jego stwierdzenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji należy odesłać towar do KISSKISS.PL zwykłą przesyłką pocztową wraz z kopią dowodu zakupu oraz wskazaniem czego się domaga.
 6. KISSKISS.PL ma prawo odmówić uwzględnienia reklamacji jeżeli towar został uszkodzony mechanicznie.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji KISSKISS.PL zwróci Klientowi koszty przesyłki pocztowej.

§6
Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru.
 2. Odstąpienie powinno nastąpić na piśmie - KISSKISS.PL udostępnia formularz zwrotów na stronie http://kisskiss.pl/download/pdf/zwrot_towaru.pdf.
 3. Warunkiem odstąpienia jest zwrot towarów nieużywanych, pozbawionych zapachów (np. perfum, kremów, fluidów itp.), odesłanych do KISSKISS.PL w oryginalnym opakowaniu wraz z metkami i dowodem zakupu.
 4. Zakupione towary należy odsyłać w pudełkach tekturowych. Zwroty i wymiany produktów odsyłane w kopertach nie będą rozpatrywane (opakowania oraz bielizna ulegają trwałym uszkodzeniom). Zwroty i wymiany prosimy odsyłać na adres: „Sklep KISSKISS” ul. Gładkie 12 a, kod pocztowy: 34-500 Zakopane.
 5. Do przesyłki oprócz formularza zwrotu należy dołączyć dowód zakupu.
 6. Jeżeli KISSKISS.PL nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, powiadomi on o tym Klienta niezwłocznie.
 7. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, zgodnie z ustępem 1 niniejszego paragrafu lub braku ze strony KISSKISS.PL możliwości zrealizowania zamówienia, KISSKISS.PL gwarantuje zwrot kwoty na rachunek bankowy podany przez Klienta.
 8. W zależności od woli Klienta wymiana towaru może nastąpić na ten sam produkt, ale w innym rozmiarze bądź na zupełnie inny produkt. W przypadku wymiany na inny produkt, jeżeli wartość nowego produktu będzie niższa od wartości zwracanego produktu KISSKISS.PL odda nadpłatę na podane przez Klienta konto bankowe. Jeżeli wartość nowego produktu będzie wyższa należy dopłacić różnicę.
 9. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez KISSKISS.PL pokrywa KISSKISS.PL.

§7
Zastosowanie uprawnień konsumenckich.

 1. Uprawnienia Klienta wskazane w §5 i §6 niniejszego Regulaminu przysługują jedynie Klientom, którzy są konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego tj. osobami fizycznymi dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami wyłącza się rękojmię za wady towarów.

§8
Dane osobowe.

 1. Rejestrując się na stronie internetowej KISSKISS.PL Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych KISSKISS.PL oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez KISSKISS.PL. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

§9
Towary i znaki towarowe.

 1. Sklep KISSKISS.PL dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem info@kisskiss.pl
 2. Znajdujące się na stronie internetowej KISSKISS.PL nazwy towarów, zdjęcia, logo i znaki towarowe stanowią własność ich producentów lub twórców i podlegają ochronie prawnej. KISSKISS.PL prezentuje je wyłącznie w celach informacyjnych.

§10
Postanowienia końcowe.

 1. Towary prezentowane na stronach internetowych KISSKISS.PL nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient może się kontaktować z KISSKISS.PL w sprawie realizacji zamówienia przesyłając e-mail na adres: info@kisskiss.pl
 3. Klient nie może korzystać z adresu e-mail i stron internetowych KISSKISS.PL w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w treści regulaminu.
 5. Do korzystania z portalu KISSKISS.PL niezbędne jest urządzenie z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszym z rodziny Windows, prawidłowo skonfigurowana przeglądarka stron internetowych (obsługująca szyfrowanie 128 bit) oraz dostęp do sieci Internet. Wskazuje się, iż dla zwiększenia bezpieczeństwa transakcji Klient powinien używać systemu zaktualizowanego o najnowsze aktualizacje krytyczne oraz oprogramowania antywirusowego/firewall.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2009 roku.
słowo
bielizna
producent
kolor
rozmiar
cena
od do